राहु और केतु का परभाव ।

 RAHU aur KETU ka kis ghar mein kya parbhaav hai. kis ghar mein vo kaisa fal deta hai.

AAYE JANTE HAI.rahu ketu

RAHU:

 • pahle ghar mein: dolatmandi ki nishani, sidiya chadne vala hathi, agar surya aur rahu ikathe na ho.
 • Dusra ghar: kismat ka malik.
 • Teesra ghar: Umar aur dolat ka malik.
 • Chothe ghar mein: dharmi (puja-pathi).
 • Paanchve ghar: shrarti, lekin jahan sath mein surya baitha ho toh acha asar deta hai.
 • Chatha ghar: dusro ki madad karne vala.
 • Satve ghar: jeevan sathi se bura vyvhar karne vala.
 • Aathva ghar: dusro ka bura chahne vala.
 • Nova ghar: hakeem magar beymaan.
 • Dasva ghar: bahut acha ya bahut bura fal dene vala.
 • Gyarva ghar: peeta (father) ki agya ka palan na karna.
 • Barvha ghar: sheikhchilli jaisa.

KETU:

 • pahla ghar:Bade parivar ki ichha rakhne vala.
 • dusra ghar: Ghumna-firna pasand krne vala.
 • Teesra ghar: Kunkun karne vale kutte jaisa. Kisi ko dekh kr khush na hona.
 • Chotha ghar: bacho ke swasthya ko lekar thoda bura asar dene vala, jwaar bhatta jaisa.
 • Panchva ghar: apne malik ki raksha karne vala.
 • Chatha ghar: dogula insaan.
 • Santva ghar: burai se ladne vala.
 • Anthva ghar: bacho ko mohabbat karne vala.
 • Nova ghar: agyakari beta.
 • Dasva ghar: ashubh mana jata hai.
 • Gyarvha ghar: har kaam mein aage.
 • Barvha ghar: aish karna vala insaan, jiske paas pushtaini dolat ho.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!